კლინიკა

ალბიუსის გუნდი დაკომპლექტებულია პროფესორებით, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორებით, დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტებით, ჯანდაცვის მაგისტრებით და დოქტორანტებით. ამავდროულად, ექიმები ეწევიან პედაგოგიურ საქმიანობას სტუდენტების, რეზიდენტებისა და დოქტორანტებისთვის. ალბიუსის ექიმები სარგებლობენ განსაკუთრებული ავტორიტეტით საზოგადოებაში.

 

გვაქვს უნივერსალური გარემო - ყველა პირობა ნებისმიერი პაციენტის მისაღებად (ბავშვები, მოზრდილები, ხანდაზმულები, შშმ პირები და სხვ.)

 

სტერილიზაცია-დეზინფექცია უახლესი აღჭურვილობით და ტექნოლოგიური პროცესით მიმდინარეობს. რაც უზრუნველყოფს პაციენტთა უსაფრთხო მომსახურებას. გამჭვირვალე, კლინიკის ცენტრში, მინის კედლებში მოქცეული სასტერილიზაციო სივრცეში, პაციენტის მიერ სტერილიზაციის ტექნოლოგიურ პროცესზე დაკვირვების და კონტროლის შესაძლებლობას იძლევა; ცენტრის ბაზაზე შეიქმნა ინფექციების კონტროლის ნაციონალური გაიდლაინი და გადამზადდა ასეულობით სტომატოლოგი.