სალომე სადრაძე

სალომე სადრაძე
სალომე სადრაძე

მთავარი ექთანი