ირმა იმნაძე

თერაპევტი სტომატოლოგი

ირმა იმნაძემ უმაღლესი სამედიცინო განათლება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მიიღო. 2012 წლიდან კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტია.

მისი აქტიური კლინიკური საქმიანობა 20 წელიწადს ითვლის. გარდა ამისა,  აქტიურად ეწევა აკადემიურ საქმიანობას. სხვადასხვა დროს ლექციებს კითხულობდა თერაპიულ სტომატოლოგიაში და დღემდე ხელმძღვანელობს თერაპიული სტომატოლოგიის დიპლომისშემდგომი სწავლების (რეზიდენტურის) პროგრამას.

გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები და მონაწილეობა აქვს მიღებული ათეულობით სამეცნიერო ღონისძიებაში.