მარია მუშკუდიანი

ბავშვთა და მოზრდილთა თერაპევტი

მარია მუშკუდიანმა უმაღლესი სამედიცინო განათლება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო. დიპლომისშემდგომი სწავლება (რეზიდენტურა) კი სტომატოლოგიის ცენტრ „ალბიუსში“ გააგრძელა.

 

მარიას მონაწილეობა მიუღია არა ერთ სამეცნიერო კონფერენციაში. ის აქტიურადაა ჩართული პროფესიული საზოგადოებების საქმიანობაში, 2016 წლიდან არის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი „რადიქსის“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ხოლო 2018 წლიდან უწყვეთი განათლების პროგრამის მენეჯერია.