თეა ნაცვლიშვილი

ქირურგი პაროდონტოლოგი

ალბიუსის პაროდონტოლოგიის საერთაშორისო სკოლის ხელმძღვანელი

 

თეა ნაცვლიშვილი არის პაროდონტოლოგიის საერთაშორისო სკოლა ალბიუსის ხელმძღვანელი და ქირურგი-პაროდონტოლოგი 10 წლიანი გამოცდილებით. აქვს არაერთი სამეცნიერო ნაშრომი და არის სახელმძღვანელოს „ბაზისური და კლინიკური პაროდონტოლოგია“ ავტორი. იგი ასევე არის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრ RADIX-ის ვიცე-პრეზიდენტი.

 

თეა ნაცვლიშვილი ფლობს პაროდონტოლოგიური მკურნალობის არა-ქირურგიულ და ქირურგიულ მეთოდებს, აქვს საუკეთესო შედეგები პაროდონტიტიანი კბილების ირგვლივ ძვლოვანი დეფექტების რეგენერაციაში.

 

თეა ნაცვლიშვილი მუდმივად იღებს მონაწილეობას და არის თანა-ორგანიზატორი საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ გამართული საერთასორისო კონფერენციებისა და პრაქტიკული კურსების.

 

თეა ნაცვლიშვილი არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი და მუშაობს სადოქტორო დისერტაციაზე „პაროდონტის დაავადებების ეპიდემიოლოგიური კვლევა საქართველოს პოპულაციაში“.