დენტალური რადიოგრაფია

რა უპირატესობები გააჩნია დენტალურ რადიოგრაფს?

დენტალური რენტგენი თქვენს სტომატოლოგს საშუალებას აძლევს, მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია პირის ღრუს მაგარ (კბილებსა და ძვლებზე) და რბილ ქსოვილებზე, რომლებიც თქვენს კბილებს ყბის ძვალში აფიქსირებს. მაგალითად ექი­მებს შეუძლიათ დაინახონ:

 

  • კარიესული დაზიანებები, რომლებიც ლოკალიზებულია კბილთაშორის სივრცეებსა და ბჟენების ქვეშ
  • ანთებითი ცვლილებები ძვლებში
  • ცვლილებები პაროდონტის ქსოვილებში
  • ინფექციები, რომლებიც თქვენი ღრძილების ქვეშ ვითარ­დება
  • სიმსივნური წარმონაქმნები
  • ბავშვთა ასაკში ასეთი რენტგენოგრამები განსაკუთრებით ინფორმატიულია, რადგან მათი საშუალებით ექიმი აფასებს პატარას ყბების, კბილებისა და კბილთა ჩანასახების განვითა­რებას.

 

რენტგენი გვეხმარება დაავადების იდენტიფიცირებაში მანამ, სანამ ამ დაავადების სიმპტომები თავს იჩენს და სერიოზულ პრობლემად ექცევა ჩვენს პაციენტებს.

 

რამდენი სურათი შეიძლება გადავიღოთ?

ეს დამოკიდებულია პაციენტის პირის ღრუს მდგომარეობაზე, სიმპტომებზე რომელსაც თქვენ აღწერთ, თქვენი ავადობის ისტორიაზე, სხვადასხვა რისკ ფაქტორებზე, თქვენს ასაკზე, და ა.შ. რაოდენობას განსაზღვრავს ექიმი როგორც დიაგნოსტი­კის, ისე მკურნალობის ეტაპზე. სხვადასხვა მანიპულაციის ჩა­სატარებლად რენტგენის სურათების განსხვავებული რაოდე­ნობაა საჭირო (1-დან 3-მდე).

 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები

უნდა გაითვალისწინოთ, რომ რენტგენის გადაღების დროს სტომატოლოგიური კლინიკის მომსახურე პერსონალმა უნდა მოგახუროთ (აგაფაროთ) დამცავი წინსაფარი. ასევე შესაძ­ლებელია ყელის ფიქსატორის გაკეთება, თუ მისი მოთავსება ხელს არ შეუშლის ჩასატარებელ რენტგენოლოგიურ პროცე­დურას.

 

ორსული პაციენტები

ორსულმა პაციენტებმა თქვენი მდგომარეობის შესახებ სტო­მატოლოგს აუცილებლად აცნობეთ, რადგან პირის ღრუს მოსაწესრიგებლად რენტგენის გადაღება შეიძლება გახდეს საჭირო, თქვენი მდგომარეობა კი მკურნალობის გეგმაში უნდა იყოს გათვალისწინეული. რენტგენის გადაღება ხდე­ბა იმ შემთხვევაში, თუ რენტგენოლოგიური ვიზუალიზაციის გარეშე სტომატოლოგიური დახმარების აღმოჩენა შეუძლე­ბელია ან არსებობს გართულების რისკი, რა შემთხვევაშიც „გონივრული დასაშვებობის“ პრინციპით უნდა ვიმოქმე­დოთ.

 

ალბიუსში შესაძლებელია ყველა ტიპის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა. ცენტრი აღჭურვილია Sirona-ს ულტრათანამედროვე აპარატებით:

 

კონუსურ-სხივური კომპიუტერული ტომოგრაფი (CBCT)

ორთოპანტომოგრაფი

ცეფალომეტრი

რადიოვიზიოგრაფი