სახელმძღვანელოები

ბავშთა და მოზრდილთა ენდოდონტია

წიგნი რეკომენდებულია სახელმძღვანელოდ დიპლომამდელი, დიპლომისშემდგომი სწავლებისა და უწყვეტი პროფესიული განათლების პროგრამებისთვის.

დეტალურად

რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში

სახელმძღვანელო საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციამ ზურაბ ალხანიშვილის, ქეთევან გოგილაშვილის, გვანცა ტაბაღუას და ლილე კვაცაშვილის ავტორობით გამოსცა. სახელმძღვანელო კარგი დამხმარე იქნება სტომატოლოგიური კლინიკების მენეჯერებისთვის, რადიაციულ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირებისა და რენტგენო-ლაბორანტებისთვის.

დეტალურად

ბაზისური და კლინიკური პაროდონტოლოგია - I ნაწილი

წიგნი გამოიცა ქეთევან გოგილაშვილის და თეა ნაცვლიშვილის ავტორობით. გაიარა ორმაგი ბრმა მეთოდით რეცენზირება უცხოელ ექსპერტებთან და დამტკიცებულია ილიაუნის აკადემიური საბჭოს და საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ექსპერტთა საბჭოს მიერ.

დეტალურად